Alternatywne Brzmienie Słów

 

Kamil Lodziński Kwalifikacje:

 • The Growth trough Play System (GPS) Certyfikat stopnia I i II;
 • Terapeuta II stopnia na obozach terapeutyczno - szkoleniowych organizowanych przez Fundację Zrozumieć Autyzm z Łodzi;
 • Studia podyplomowe kierunek Logopedia;
 • Kurs on-line Doskonalący – Superwizowana praca z dzieckiem przez Fundację Zrozumieć Autyzm;
 • Rekomendacja ze Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania się w Kwidzyniu od dr Magdaleny Grycman;
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC); Stopnie I, II, III i IV prowadzone przez dr Magdalenę Grycman;
 • Umiejętności terapeutyczne zdobyte poprzez szkolenia superwizyjne prowadzone przez dr Magdalenę Grycman;
 • Stymulacja bazalna stopień I i II;
 • Terapia HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) stopień I i II;
 • Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training – VIT|) Certyfikat kursu wprowadzającego;
 • Neurostymulacja i praca na odruchach w celu wzmocnienia fundamentalnych podstaw rozwoju (ITEM – Szumiło);
 • INPP „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
 • Terapia dzieci z autyzmem (PSTB);
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS”;
 • „Jak wykorzystać diagnozę i terapię neuropsychologiczną w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością”; Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS”;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli; Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu (270 godz.).

 Uczestnictwo w konferencjach i seminariach:

o   Konferencja "Zachowania trudne" Stowarzyszenie Na Tak, prowadzenie warsztatów "Pogłębianie relacji podczas spontanicznej zabawy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu", Poznań 2016 (http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html)

o   Prelegent podczas seminarium "Responsywność w terapii dziecka z autyzmem" Fundacja Alpha, Lublin 2016 (http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,sprawozdanie-z-seminarium-responsywnosc-w-terapii-dziecka-z-autyzmem,42120.chtm#page-3)

o   Konferencja "Przywracać świat osobom z autyzmem" Stowarzyszenie Dalej razem, Zielona Góra 2016; Wystąpienie z udziałem dr Magdaleny Grycman "Nabywanie kompetencji komunikacyjnej w modelu aktywnym u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu"

o   Konferencja APS "Poznanie w zabawie", Wystąpienie z udziałem Ewy Bieleckiej - Nowakowskiej "Terapia przez zabawę rozwój komunikacji i umiejętności poznawczych dzieci w oparciu o zabawy w relacji responsywnej" Warszawa 2017 (https://konferencje.aps.edu.pl/poznaniewzabawie/img/Warsztaty)

o   Konferencja "(Nie)dyrektywnie" Stowarzyszenie Na Tak, Poznań 2017 (http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html)Dodaj komentarz


Dodaj

Alternatywne Brzmienie Słów - Kamil Lodziński Logopedia, Rozwój zwój przez zabawę, Komunikacja, Warsztaty.
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl